Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Alapítvány

Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa alapítványunkat!

Adatok

Név: Korszerű Oktatásért Alapítvány

Adószám: 18919288-1-19

Számlaszám: 11748052-20022435

Cím: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Célok, feladatok

Részletek az alapítvány 1995. június 11-i alapító okiratából:

Az alapítvány célja a tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a számítástechnika oktatásának, a számítástechnika iskolai nevelésben és oktatásban való alkalmazásának elősegítése, a meglévő számítástechnikai eszközök fenntartásának, fejlesztésének, nyelvoktatásra való alkalmassá tételének támogatása vagyoni juttatással.

Az alapítvány részt vállal az általános iskola számítástechnikai rendszere továbbfejlesztési koncepciója kidolgozásában, az eszközök hatékony kihasználásának megszervezésében.

Anyagi erejével támogatja a meglévő rendszer fenntartását, kiegészíti annak tárgyi működési költségeit.

Hozzájárul az eszközök pótlásának költségeihez és újabb hardverek, szoftverek vásárlási költségeihez.

Támogatja a számítástechnikai tárgyú, vagy annak eszközeivel korszerűbbé váló oktatási formák meghonosítását, vetélkedők, tanulmányi versenyek, pályázatok megrendezését.

Az alapítvány kezelője, képviselője és döntést hozó szerve a KURATÓRIUM.

A kuratórium 4 fő magánszemély, tagjait és elnökét az alapítók kérik fel, bízzák meg, illetve mentik fel.

Készítette: Bodor Tamás