Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Tanáraink

Tanárok, tanítók

Név Szak(ok) Beosztás
Ács Ferencné tanító tanító, tagintézmény-vezető helyettes
Ácsné Ravasz Éva biológia, technika tanár
Ányosiné Varga Ildikó tanító tanító
Bakos Zoltánné tanító, fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógus
Bánné Héring Katalin tanító tanító
Berki László történelem, ének-zene tanár
Bodor Tamás fizika, technika, informatika tanár, tagintézmény-vezető
Czeinerné Krakker Zsuzsanna angol, történelem tanár
Csaba Mónika tanító, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Döme Éva Katalin magyar, német tanár
Egyed-Cseh Diána tanító tanító
Fabriczius Éva matematika, természetismeret tanár
Felker Eszter magyar, történelem tanár
Fodor Attiláné magyar, orosz tanár
Gál Attiláné matematika, fizika tanár
Gerencsér Barbara tanító napközis nevelő
Görcsi Ilona tanító tanító
Grünceisz László rajz, technika, tanító tanár
Hagáné Bátai Ágota tanító tanító, napközis nevelő
Halápiné Kálmán Katalin magyar, ének-zene tanár
Hanczvikkelné Pete Anita tanító, gyógytestnevelés tanító
Hepp Tamásné tanító tanító
Horváth Csaba informatika tanár
Horváth Csabáné tanító tanító
Horváthné Dér Erzsébet magyar, rajz, tanító tanár
Horváthné Puskás Judit történelem, etika tanár
Jankovicsné Bokor Marianna német, orosz tanár
John-Szabó Zsófia tanító, óvónő napközis nevelő
Károlyné Dégi Ilona tanító tanító, napközis nevelő
Komjáthyné Trunka Ildikó angol, tanító tanár
Lovász Zsuzsanna biológia, földrajz tanár
Markovits Melinda angol, orosz tanár
Németh Gabriella tanító napközis nevelő
Németh Nikoletta tanító tanító, napközis nevelő
Partos Beáta tanító tanító, napközis nevelő
Róthné Szalai Katalin tanító tanító, napközis nevelő
Sárfi Tibor Zoltán matematika, informatika tanár
Sasvári Krisztina tanító tanító
Sipos-Halász Eszter magyar tanár
Somogyi Andrea földrajz, testnevelés tanár
Somogyi Sándor testnevelés, földrajz tanár
Somogyiné Szakonyi Judit testnevelés, népművelés, könyvtár tanár
Szabó Csaba László néptánc tanár
Szalainé Németh Katalin tanító tanító
Vargáné Horváth Gabriella kémia, erkölcstan tanár
Virág Károly földrajz, testnevelés tanár
Visontai Erzsébet tanító tanító, napközis nevelő
Zobokiné Varga Erika tanító, fejlesztő pedagógus tanító

Adminisztratív- és technikai dolgozók

Orbán Ildikó iskolatitkár
Szabó Csaba rendszergazda
Torma Gábor gondnok, karbantartó
Eged Józsefné takarító
Fazekas Andrásné takarító, portás
Nagyné Kulcsár Gizella takarító
Nyírő Krisztina pedagógiai asszisztens
Puskás Istvánné takarító
Varga Istvánné takarító, portás

Készítette: Bodor Tamás